Coen Pots management geeft support bij subsidietrajecten, als interim manager, advies aan directies en bestuurders op het vlak van innovatie, innovatie van de bedrijfsvoering, het groeien naar een ondernemende instelling van de organisatie, maar ook in de rol van projectmanager. De kracht zit vooral in de eerste fase, waarbij een idee handen en voeten moet krijgen. Een fase waar veel energie nodig is.

Projecten

Om echte vooruitgang te boeken met projecten is het wenselijk om iemand in te kunnen zetten die er echt voor vrijgespeeld is. Omdat het niet altijd mogelijk is die eigen mankracht vrij te maken, is een goede oplossing om een externe in te huren. Het nadeel is dat zo’n persoon losstaat van de organisatie en daarmee de organisatie niet door en door kent. Daar zit ook meteen het voordeel, omdat bepaalde zaken tijdelijk gesimplificeerd kunnen worden. Dat geeft focus. In zo’n geval is het goed in beeld hebben van de stakeholders en hun belangen in- en extern noodzakelijk. En de communicatie over de rol, de taken en verwachtingen en tot slot de verantwoordelijkheden moet degelijk zijn. Het ontbreekt soms aan de mogelijkheden dit vooraf goed te doen. Het geeft een voorsprong om in zulke gevallen iemand in te huren die al op hoofdlijnen bekend is met de regio en de organisatie.

Ik ben in staat als ingehuurde met organisatiesensitiviteit en een positieve houding, om support aan ontwikkeling te geven. Met name op het vlak van de samenwerking van onderwijs-bedrijfsleven. Ik heb ervaring als meedenker/adviseur op directieniveau, strategisch adviseur aan college van bestuur en/of raad van toezicht/advies. Heb ook kennis van bedrijfsvoering, samenwerking regionaal/landelijke en internationaal en subsidies (internationaal).
Bovendien heb ik een groot netwerk van facilitators, gastsprekers/inspiratoren en coaches dat ik graag betrek.