Verbinder

Mijn gevoel voor (interne) politiek, cultuur en strategische belangen zorgt ervoor dat alle stakeholders zich gehoord en gerepresenteerd voelen, waardoor – ook in een complexe context – succes boeken mogelijk is. Bovendien is mijn kennis van het onderwijs van primair tot universitair solide. Verder ben ik goed ingewijd in de ondernemerswereld/bedrijfsleven.

Wat ik doe

De vraag van een opdrachtgever staat voor mij altijd centraal. Ik kies ervoor om te werken zonder een etalage met concrete diensten. Ik werk graag met (speelse) tools/werkvormen, innovatieve gespreksvormen of theoretische modellen. Dit moet wel duidelijk van toegevoegde waarde zijn in de route naar een oplossing op het vraagstuk.

Waarom?

Ik geloof dat een nauwe samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk is voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs én een gezond bedrijfsleven. Door snel veranderende behoeften op de markt en de wijze waarop beroepen zich ontwikkelen is goed samenwerken een must. Dit gebeurt echter niet vanzelf: een verbindende aanjager is daarvoor wenselijk!

Als neutrale kracht zorg ik ervoor dat er aan concrete doelen wordt gewerkt. Dit begint bij krachtig aanjagen van een proces. Ik bewaak alle belangen en controleer of afspraken worden nageleefd. En dat alles op prettige wijze de goede richting op stroomt. Ik zorg ervoor dat de taal van het onderwijs begrepen wordt door de bedrijven en vice versa. En dat de belangen bij partijen helder zijn, zodat succes wordt gegarandeerd. Ik ondersteun de voortgang en initieer waar nodig bijsturing of bijstelling.

Samenwerking

Projecten waarbij verschillende niveaus intensief samenwerken krijgen altijd mijn enthousiasme, want dan wordt er gewerkt met ambitie en/of urgentie. Ik ben groot voorstander van het werken in multidisciplinaire teams, waarbij de leden van het team ook echt kunnen staan voor hun specialisme of kernkwaliteit, maar elkaar ook maximaal versterken in de prestatie.

Projectmanagement

Geloven in het duurzame effect van projectaanpak en traditioneel projectmanagement heb ik niet zondermeer. Door de snelle ontwikkelingen van de techniek, technologie, innovatieve materialen en de creatieve mogelijkheden die daarmee ontstaan – zeker ook andersom! is het op voorhand bepalen van de exacte uitkomst niet meer dé standaard.

Onderwijs moet innoveren

Ik ben ervan overtuigd dat het ‘oude’ onderwijssysteem in zijn geheel aan vervanging toe is. Niet een renovatie, een vervanging. Omdenken is nodig. Kennis is overal, een student/leerling leert ‘toevallig’ ook op school. Maar al lang niet meer vooral daar. Een opleiding moet ook leiden tot een betere positie op de arbeidsmarkt.

Visie op onderwijs

Daar wil ik best wat over zeggen, hoewel het wel wat kort door de bocht is. Dan kies ik wel graag voor een breder uitgangspunt. Mijn visie op ontwikkeling/leren begint bij de realiteit: opleiden voor een specifiek beroep is niet erg handig als je constateert dat er elke dag beroepen ‘ontstaan’ en ‘verdwijnen’.