Verbinder/bruggenbouwer

Mijn gevoel voor (interne) politiek, cultuur en strategische belangen zorgt ervoor dat alle stakeholders zich gehoord en gerepresenteerd voelen, waardoor – ook in een complexe context – succes boeken mogelijk is. En in de aanpak ben ik altijd gericht op concrete resultaten vanuit ‘de gemene delers’

Wat ik doe

De grote vraag van een opdrachtgever staat voor mij altijd centraal. Ik kies ervoor om te werken zonder een etalage met concrete diensten. Ik gebruik graag tools/werkvormen, innovatieve gespreksvormen en begrijpelijke theoretische modellen, metaforen of (de grotere) levenservaringen. 

Waarom?

Ik geloof dat een nauwe samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk is voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs én een gezond bedrijfsleven. Door snel veranderende behoeften op de markt en de wijze waarop beroepen zich ontwikkelen is goed samenwerken een must. Dit gebeurt echter niet vanzelf. Een onafhankelijke verbinder is de sleutel naar succes.

Als neutrale kracht zorg ik ervoor dat er aan concrete doelen wordt gewerkt. Dit begint bij krachtig aanjagen van een proces. Ik bewaak alle belangen en controleer of afspraken worden nageleefd. En dat alles op prettige wijze de goede richting op stroomt. Ik zorg ervoor dat de taal van het onderwijs begrepen wordt door de bedrijven en vice versa. En dat de belangen bij partijen helder zijn, zodat succes wordt gegarandeerd. Ik ondersteun de voortgang en initieer waar nodig bijsturing of bijstelling.

Samenwerking

Projecten waarbij verschillende niveaus intensief samenwerken krijgen altijd mijn enthousiasme, want dan wordt er gewerkt met ambitie en/of urgentie. Ik ben groot voorstander van het werken in multidisciplinaire teams, waarbij de leden van het team ook echt kunnen staan voor hun specialisme of kernkwaliteit, maar elkaar ook maximaal versterken in de prestatie.

Projectmanagement

Geloof in het duurzame effect van een projectaanpak met traditioneel projectmanagement heb ik niet (zondermeer). Door de snelle ontwikkelingen van de techniek/technologie, maar zeker ook de manier waarop mensen functioneren (denken, communiceren, werken), is een wendbare aanpak bijna altijd beter. Het op voorhand bepalen van de exacte uitkomst is ook niet meer dé standaard.

Onderwijs moet nóg sneller innoveren

Ik ben blij dat het nut en rendement van het ‘oude onderwijssysteem’ in toenemende mate openlijk wordt betwist. Heilige huisjes en oude verworvenheden moeten plaats maken voor de realiteit. En zeker niet alle innovaties zijn goed gebleken.

Toen ik in 2017 een boek schreef over de toekomst van het beroepsonderwijs kwamen veel thema’s ter tafel die inmiddels concreet in beweging zijn. Het kan echter met meer focus en concrete resultaten.

Visie op onderwijs

Elke leerder heeft recht op inspiratie, coaching en veiligheid om zich te kunnen ontwikkelen. Mijn persoonlijke visie op ontwikkeling/leren begint vooral bij de realiteit; die begint met en bestaat uit mensen en organisaties om die leerder heen. De betrokkenen – inclusief de leerder – zijn samen en structureel verantwoordelijk voor de goede organisatie van dit leren. Vooral om die reden is intensieve en goede samenwerking nodig. Het brengt echter nog veel meer!