Van 2008 tot 2013 was ik werkzaam als projectmanager van meerdere grote projecten met een meerjarenbegroting, waarvan twee Brabantbreed: ETV.nl (landelijk mediavenster voor Educatieve Televisie) en AVEC-Brabant (Expertisecentrum voor de Audiovisuele Media Brabant).
Beide projecten met vele partners en stakeholders uit het onderwijs (mbo, hbo en volwasseneducatie), bedrijven en instellingen zoals de Brabantse bibliotheken. Vanwege de prominente positie van Omroep Brabant in deze projecten hield ik daar kantoor.

Belangrijkste opbrengst van AVEC-Brabant is wat mij betreft de significante toename van leerkansen voor studenten mbo/hbo door de intensieve samenwerking van opleidingen en topbedrijven in de provincie.

Enkele projecten van AVEC Brabant