Ik ben ervan overtuigd dat het ‘oude’ onderwijssysteem in zijn geheel aan vervanging toe is. Niet een renovatie, een vervanging. Omdenken is nodig. Kennis is overal, een student/leerling leert ‘toevallig’ ook op school. Maar al lang niet meer vooral daar.

Een opleiding moet ook leiden tot een betere positie op de arbeidsmarkt.

De student moet centraal staan

Maar dat gaat nu vaak niet op. En dus onbedoeld ook niet zijn positie op de arbeidsmarkt. De instelling houdt zichzelf in stand omdat de controlerende organen het vereisen. Of zouden vereisen. Inspiratoren als Jef Staes, Claire Boonstra, Sjef Drummen en Hans van Driel triggeren mij keer op keer om niet langer te accepteren dat het gaat zoals het gaat. Ook om die reden schreef ik in 2017 het boek Navigeren met het hart (zie home).

Met de buitenwereld

Om tot beter onderwijs te komen, is ook het verbeteren van de samenwerking tot onderwijs en bedrijven nodig. Dit is te vaak voor de vorm, te zelden voor de echte inhoudelijke verbetering. Bedrijven hebben hun eigen private functie. Dat moet zuiver blijven. Er is echter veel meer mogelijk dan de evidente routes. Naar buiten gekeerd zijn, van elkaar leren, mét elkaar leren, is juist nu noodzaak om als land te kunnen bijblijven in een jachtige wereld.