Projecten waarbij verschillende niveaus/teams/type mensen/type organisaties intensief samenwerken krijgen altijd mijn enthousiasme, want dan wordt er gewerkt met ambitie en/of urgentie.

Ik ben groot voorstander van het werken in multidisciplinaire teams, waarbij de leden van het team ook echt kunnen staan voor hun specialisme of kernkwaliteit, maar elkaar ook maximaal versterken in de prestatie. Zeker daar waar deelnemers zijn vanuit zowel onderwijs als bedrijfsleven is het handig om een neutrale projectleider te hebben, zodat de centrale doelen geborgd zijn.

Mijn sterkste persoonlijke drijfveer is het faciliteren van leren; om die reden zet ik mensen bij projecten graag in hun kracht. Dit is niet vanzelfsprekend voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven, omdat mensen vaak van oudsher in een bepaalde rol zijn gezet. Projecten hebben vaak een positief effect op de individuele werkbeleving. Elkaar uitdagen is dan extra positief.

Bij complexe projecten kan het werken met taakgroepen krachtig zijn. Om zulke groepen planmatig, resultaatgericht en budgettair te (bege)leiden is een communicatief sterke en gedreven persoon noodzakelijk; met kennis van het werken volgens begrotingen en met een natuurlijke drang naar regelmatige afstemming met de opdrachtgever. Dit sluit aan bij mijn kwaliteiten en ambitie.