Wat ik doe

Globaal zijn mijn werkzaamheden te verdelen in twee hoofdactiviteiten, met daaronder heel concrete, tastbare ‘producten’. Zie het plaatje hiernaast. Dit vermeldt tevens de globale verdeling van het type activiteiten naar de tijd/focus. Vanwege mijn werkervaring van de afgelopen jaren is de veel van de zakelijke dienstverlening te herleiden naar de samenwerking van het onderwijs en bedrijfsleven: complexe projecten met studenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, bibliotheken, omroepen, bijbehorende subsidies, convenanten sluiten, interimwerk en onderwijsinnovatie etc.

In alle activiteiten staan mijn kwaliteiten/eigenschappen centraal en bepalen ze de toegevoegde waarde in het proces én eindproduct: ik ben een verbinder, tijdens het proces een sterk gedreven regisseur, inspirator en ook een echte afmaker. Tevens draag ik de communicatie in het gehele proces.

De afgelopen jaren heb ik veel (startend) ondernemers – met name in de creatieve industrie – ondersteund in het (verder)bouwen van hun onderneming.  Door middel van een positieve en constructieve, concrete manier van samenwerken en ontdekken zijn er zeer snel veranderingen meetbaar voor de ondernemer.

Mijn gevoel voor (interne) politiek, cultuur en strategische belangen zorgt ervoor dat alle stakeholders zich gehoord en gerepresenteerd voelen, waardoor – ook in een complexe context – succes boeken mogelijk is. Bovendien is mijn kennis van het onderwijs van primair tot universitair solide. Verder ben ik goed ingewijd in de ondernemerswereld/bedrijfsleven.

Zakelijke dienstverlening

Om echte vooruitgang te boeken met projecten is het wenselijk om iemand in te kunnen zetten die er echt voor vrijgespeeld is. Omdat het niet altijd mogelijk is die eigen mankracht vrij te maken, is een goede oplossing om een externe in te huren.

Creatieve producties

Dit kan ‘van alles’ met een creatieve output zijn, van zeer klein tot uiterst complex met een meerjarenplanning. Hierbij werk ik altijd samen met makers die iets heel specifieks beheersen. Feitelijk is het een virtueel full service reclamebureau, bestaande uit een informeel collectief.